Header

Het leven als leerschool

Al van kinds af aan was er bij mij een diep weten en een vertrouwen dat het goed zou komen met mij.
Dit vertrouwen verdween doordat ik me - onbewust - steeds meer ging aanpassen aan anderen. Ik ontwikkelde een sterk vermogen te weten wat anderen nodig hadden. En ik gaf ze dat, ten koste van mijn eigen behoeften. Mijn hooggevoeligheid, die ik pas op veel latere leeftijd bij mezelf ontdekte, versterkte dit.
Nu begrijp ik dat ik me daarom vaak diep van binnen ongelukkig voelde.
Heden en verleden
In een moeilijke periode in mijn volwassen leven waarin ik niet meer wist wat ik wilde en vastliep, kreeg ik van Felix Brabander het advies om Rebalancing te gaan doen. Om hiermee op een dieper niveau te ontspannen, minder in mijn hoofd te zitten en meer bij mijn gevoel te komen. Ik zou hiermee weer worden wie ik werkelijk ben en zelf richting kunnen geven aan mijn leven.
Door de combinatie van lichaamswerk en gesprekken in de Rebalancing sessies werd ik me steeds meer bewust van mijn lichaam en mijn (ingehouden) gevoelens. Hierdoor kon ik me meer ontspannen en ging ik van minder denken en analyseren naar meer voelen. Ik ontdekte mijn kwetsbaarheden en ging beseffen dat ze juist mijn kwaliteiten kunnen zijn. Ik ging weer voelen wat goed voor mij was en wat niet.

Rebalancing heeft me ook ondersteund tijdens de PRI (Past Reality Integration) therapie, een methode die je leert hoe je overbodige beschermingsmechanismen tegen oude pijn uit het verleden, in het heden kunt herkennen en ontmantelen. Ik ben er evenwichtiger en zelfverzekerder door geworden.
Al mijn positieve ervaringen met Rebalancing zijn mijn drijfveren geweest om de opleiding Rebalancing te volgen en een Rebalancing praktijk te starten. Hierbij gebruik ik de technieken uit de PRI als dat van toepassing is.